Referencie

Naše práce

Tu nájdete zoznam a informácie o projektoch, ktoré sme realizovali.

Nábrežná 994 , Považská Bystrica

V bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Demontáž starých rozvodov plynu ,rozvody studenej a teplej vody a kanalizácie a montáž nových potrubí. Postupovali sme podľa projektovej dokumentácie. Vykonali sme  tlakové skúšky a revízie rozvodov.

Panenská 1, Bratislava

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Otvorenie otvorov v stenách, demontáž starých rovodov následná výmena nových rozvodov SV,TUV a kanalizácie. Inštalácia protipožiarnych prestupov, zatvorenie otvorov do pôvodného stavu.

Pavla Horova 26, Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu ležatých rozvodov a rozovod stupacích. Nové rozvody studenej a teplej vody , cirkulácie a kanalizacie. Protipožiatrne prestupy medzi podlažiami boli taktiež realizované.

Rezedova 3, Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu ležatých rozvodov a stupačiek. Rozvody studenej a teplej vody ,cirkulácie, kanalizácie. Protipožiarne prestupy medzi podlažiami a vypravenie stien do pôvodného stavu.

Strojárenská , Trnava

Realizovali sme novú inštaláciu vykurovania pre objekt podľa projektovej dokumentácie.Inštalácia a spustenie kolta. Nové rozvody kúrenia a nové potrubie plynu. 

Vysoká 9 , Bratislava

Pre klienta na budove ktorá bola kompletne zrekonštruovaná sme realizovali nové rozvody kúrenia, studenej a teplej vody, vzuchotechniku, kanalizáciu a daždozvody a taktiež kotoľnu. Realizovali sme tiež protipožiarne prestupy v objekte. Postupovali sme podľa projektovej dokumentácie a podľa platných noriem.

Základná Škola Stupava

K projektu ZŠ stupava bola požiadavka na výmenu ležatej kanalizácie v objekte na 1.PP a následne prípojka k verejnej kanalizáci.