Referencie

Naše práce

Tu nájdete zoznam a informácie o projektoch, ktoré sme realizovali.

Bartoškova 2 , Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu rozvodov plynu,studenej a teplej vody, cirkulácie a kanalizáciu. Taktiež protipožiarne prestupy v stupačkovej šachte a vyspravenie stien zo sadrokartónu do pôvodného stavu.

Anenská 1 , Bratislava

Na tomto projekte sme realizovali výmenu rozvodov studenej vody , TUV , kanalizácie a plynoinštáciu. Išlo o otvorenie stien pre sprístunenie do stupačiek a následná demontáž starých rozvodov. Montáž nových rozvodov vody a kanalizácie. Plynové potrubie bolo kompletne vymenené vrátane nových plynomerov . Realizovali sme tu tiež sádrokartonárske práce podľa požiadaviek zákazníka. Rovody plynu , SV, TUV a kanalizácie boli realizované podľa projektovej dokumentácie a podľa noriem. Boli vykonané tlakové skúšky potrubí, následne sme zabezpečili revízie.

Zdravotné stredisko – Mojzesovo

Na projekte sme realizovali kompletnú inštaláciu nových rozvodov studenej a teplej vody , kanalizácie a ústredného vykurovania a plynoinštalácie. V dalšej etape projektu sa bude realizovať montáž sanity a radiatorov.

FEI – Iľkovičova 3 , Bratislava

V univerzitej budove sme realizovali Kompletnú rekonštrukciu Toaliet (nové rozvody vody a kanalizácie) , demolácie starých obkladov , vyrovnanie stien, nové obklady , inštaláciu sanity, Sádrokartónové steny a stropy , kazetové stropy , maliarske práce, zmena dispozície miestností podlľa požiadaviek klienta , nové  rozvody elektriny a nové svietidlá, výmena nových interierových dvier a nové rozvody kúrenia a inštalácia radiatorov.

Komenského 3-9 , Modra

Na bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu stupačiek. Išlo o demontáž starých rovodov a montáž nových rozvodov plynu, studenej a teplej vody , cirkulácie a kanalizácie. Na objekte sme taktiež realizovali protipožiane prestupy v stupacej šachte. 

Košická 39-45, Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu stupačiek. Nové rozvody plynu, studenej a teplej vody, kanalizácie. Postupovali sme podľa projektovej dokumentácie a podľa platných noriem.

Lachová 3-7, Bratislava

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Demontáž starých rovodov a inštalácia nových rozvodov Plynu, studenej a teplej vody , kanalizácie a vetracieho potrubia. Inštalovali sme tiež protipožiarne prestupy a steny sme dali do pôvodného stavu. 

Nábrežná 994 , Považská Bystrica

V bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Demontáž starých rozvodov plynu ,rozvody studenej a teplej vody a kanalizácie a montáž nových potrubí. Postupovali sme podľa projektovej dokumentácie. Vykonali sme  tlakové skúšky a revízie rozvodov.

Panenská 1, Bratislava

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Otvorenie otvorov v stenách, demontáž starých rovodov následná výmena nových rozvodov SV,TUV a kanalizácie. Inštalácia protipožiarnych prestupov, zatvorenie otvorov do pôvodného stavu.

Pavla Horova 26, Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu ležatých rozvodov a rozovod stupacích. Nové rozvody studenej a teplej vody , cirkulácie a kanalizacie. Protipožiatrne prestupy medzi podlažiami boli taktiež realizované.

Rezedova 3, Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu ležatých rozvodov a stupačiek. Rozvody studenej a teplej vody ,cirkulácie, kanalizácie. Protipožiarne prestupy medzi podlažiami a vypravenie stien do pôvodného stavu.

Strojárenská , Trnava

Realizovali sme novú inštaláciu vykurovania pre objekt podľa projektovej dokumentácie.Inštalácia a spustenie kolta. Nové rozvody kúrenia a nové potrubie plynu.