Referencie

Naše práce

Tu nájdete zoznam a informácie o projektoch, ktoré sme realizovali.

BD – Šmidckého Trenčín

V BD – Šmidckého sme realizovali kompletnú výmenu stupacich rozvodov vody a kanalizácie. Stupacie rozvody boli realizované z materiálu Rehau a ležatý rozvod vody z ušlachtilej ocele.Spolu bolo zrekonštruovaných 67 bytov. Realizovali sme protipožiarne prestupy medzi jednotlivými podlažiami a otvorenie stien pre demontáž starých rozvodov a následné opravenie do pôvodného stavu.

Decatlon – Pharos BA

Na Projekte Decatlon – Pharos sme realizovali rekonštrukciu sociálnych zariadení v pôvodnej predajni a kanceláriach , výmenu hydrantov požiarnej vody. V prístavbe sme realizovali inštaláciu rozvodov vody a požiarnej vody a odvodnenie plochých stiech a kanalizácie.

Univerzita Komenského – Internát MLYNY

Na projektre UK Komenského internát Mlyny sme realizovali výmenu rozvodov vody, kanalizácie,vykurovania a vzduchotechniky v sociálnych zariadeniach a následnú kompletáž zariadovacích predmetov.

BD – Holého Bratislava

BD – Holého BA-staré mesto sme realizovali kompletnú výmenu ležatých rozvodov vody z ušlachtilej ocele a ležatú kanalizáciu. Práce sa realizovali v pivničných priestoroch bytového domu . Potrubia boli menené od hlavných prívodov do jednotlyvých vchodov až po stupací rozvod k bytom.

BD Medveďovej 21 – BA Petržalka

BD – Medveďovej 21 sme realizovali výmenu stupacích rozvod a ležatých rozvodv vody a kanalizácie z materálu Rehau. Spolu pre 260 bytov. Taktiež sme realizovali inštaláciu protipožiarnych prestupov medzi jednotlivými podlažiami a otvorenie stien pre demontáž starých rovodov a následné opravenie do pôvodného stavu.

Bartoškova 2 , Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu rozvodov plynu,studenej a teplej vody, cirkulácie a kanalizáciu. Taktiež protipožiarne prestupy v stupačkovej šachte a vyspravenie stien zo sadrokartónu do pôvodného stavu.

Anenská 1 , Bratislava

Na tomto projekte sme realizovali výmenu rozvodov studenej vody , TUV , kanalizácie a plynoinštáciu. Išlo o otvorenie stien pre sprístunenie do stupačiek a následná demontáž starých rozvodov. Montáž nových rozvodov vody a kanalizácie. Plynové potrubie bolo kompletne vymenené vrátane nových plynomerov . Realizovali sme tu tiež sádrokartonárske práce podľa požiadaviek zákazníka. Rovody plynu , SV, TUV a kanalizácie boli realizované podľa projektovej dokumentácie a podľa noriem. Boli vykonané tlakové skúšky potrubí, následne sme zabezpečili revízie.

Zdravotné stredisko – Mojzesovo

Na projekte sme realizovali kompletnú inštaláciu nových rozvodov studenej a teplej vody , kanalizácie a ústredného vykurovania a plynoinštalácie. V dalšej etape projektu sa bude realizovať montáž sanity a radiatorov.

FEI – Iľkovičova 3 , Bratislava

V univerzitej budove sme realizovali Kompletnú rekonštrukciu Toaliet (nové rozvody vody a kanalizácie) , demolácie starých obkladov , vyrovnanie stien, nové obklady , inštaláciu sanity, Sádrokartónové steny a stropy , kazetové stropy , maliarske práce, zmena dispozície miestností podlľa požiadaviek klienta , nové  rozvody elektriny a nové svietidlá, výmena nových interierových dvier a nové rozvody kúrenia a inštalácia radiatorov.

Komenského 3-9 , Modra

Na bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu stupačiek. Išlo o demontáž starých rovodov a montáž nových rozvodov plynu, studenej a teplej vody , cirkulácie a kanalizácie. Na objekte sme taktiež realizovali protipožiane prestupy v stupacej šachte. 

Košická 39-45, Bratislava

V bytovom dome sme realizovali kompletnú výmenu stupačiek. Nové rozvody plynu, studenej a teplej vody, kanalizácie. Postupovali sme podľa projektovej dokumentácie a podľa platných noriem.

Lachová 3-7, Bratislava

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Demontáž starých rovodov a inštalácia nových rozvodov Plynu, studenej a teplej vody , kanalizácie a vetracieho potrubia. Inštalovali sme tiež protipožiarne prestupy a steny sme dali do pôvodného stavu.