Referencie

Naše práce

Tu nájdete zoznam a informácie o projektoch, ktoré sme realizovali.

EMPIRIA Bratislava – Vajnorská 127

Pre klienta realizujeme rekonštrukciu podľa požiadaviek ( rekonštrukcia elektroinštalácie , rozvodov vody , dlažby a obklady , kazetové stropy , okná a dvere , strecha , omietky malby , vonkajšie plochy. )

ZŠ Palárikovo

Na základně škole Palárikovo realizujeme kompletnú výmenu potrubí vykurovacieho systému vrátane nových ventilov a čerpadiel .

MŠ – Gelnická 34 , Rača

Rekonštrukcia rozvodov ležatých v enegokanáloch – voda nerez, vykurovanie , plyn , výmena ventilov na radiatoroch . Stavebné a búracie prácie , stolárske práce , podlahárske prace – koberce a PVC , maliarske práce .Obklady a dlažby .

BD – Kpt. Nálepku 237, Iľava

Na bytovom dome sa realizovala výmena stupacích rozvodov vody a kanalizácie , stabené práce do pôvodného stavu , protipožiarne prestupy medzi podlažiami.

Domy seniorov – Kuraľany

Realizujeme novostavby od základov – Domy seniorov – výkopové práce, základové dosky , murovanie stien, montáž železobetónových stropov . Strecha , zateplenie , spevnené plochy , rozvody – elektrika , voda , plyn , kanalizácia vrátane prípojok. Obklady , dlažby , parkety malby , kompletáž zariadovacích predmetov , kotolne , nerezové zábradlia , Okná , strešná krytina.

BD – Cementárska 161 , Ladce

Na bytovom dome sa realizovala výmena stupacích rozvodov vody a kanalizácie. Stavebné práce , požiarne prestupy , uzemnenie .

BD – Bzovická 30,32 – Bratislava

Rekonštrukcia stupacích a ležatých rozvodov vody kanalizácie a plynu na BD . Stavebné práce po vybúraní do pôvodného stavu , požiarne prestupy medzi podlažiami , uzemnenie.

BD – Sibírska 46,48 – Bratislava

Rekonštrukcia stupacích rozvodov na bytovom dome : Výmena vzduchotechniky , vody , kanalizácie a plynu . Stavebné práce , protipožiarne prestupy a uzemnenie.

BD – Hurbanova 2145, Senec

Rekonštrukcia stupacích rozvodov a ležatých rozvodov , stavebné práce , elektrické uzemnenie , požiarne prestupy. Výmena ventilov na radiatoroch a hydraulické vyregulovanie.

BVS – Železničnná

Pre Bratislavnské vodárenské služby sme realizovali kompletnú rekonštrukciu objektu ktorý pozostáva z 9 ks garáží a dvoch administratívnych častí. Objekt bol rekonštruovaný : kompletné búracie práce na stenách a podlahách , demontáž starých brán, okien a dverí , vybúranie betónových podláh v garážach , nasledovala výmena kanalizácí , realizovali sme pancierové podlahy pre nákladné autá. Omietanie stien a stropov vápenno cementových. Inštalácia rozvodov vykurovania vody a elektrických vedení. Výmena nového strešného plášťa taktiež výmena garážových brán , okien a dverí. Montáž rozvodov vzduchotechniky a chladenia. Maliarske práce, obkladačské práce. Inštalácia novej sanity a vykurovacieho systému. Následne dodávka a montáž nábytku.