Zariadenie pre seniorov – Vajnory, Bratislava

Staviame od základov po kompletné odovzdanie stavby do užívania pre klientov zariadene pre seniorov Vajnory ako generálny zhotoviteľ.