Naše služby

Čo zabezpečíme?

Naša spoločnosť zabezpečuje tieto služby či na novostavbách alebo rekonštrukciach. Pracujeme podľa projektových dokumentácii a noriem.Vieme pomôcť s návrhom nových systémov a dizajnov. Každý projekt je individuálny a tak k nemu aj pristupujeme.

ZDRAVOTECHNIKA

 • Vonkajšie a vnútorne rozvody vody,
 • Vonkajšie a vnútorné rozvody kanalizácie,
 • Dodávka a montáž sanity,
 • Úpravne vody a filtrácie,
 • Ponorné čerpadlá,
 • Domáce vodárničky,
 • Hydranty,
 • Výmena vodomerov,
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody.

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

 • Výstavba kotolní
 • Montáž kotlov
 • Montáž solárnych systémov
 • Montáž tepelných čerpadiel
 • Ohrievače vody
 • Radiátorové kúrenie
 • Podlahové kúrenie
 • Stenové kúrenie
 • Izolovanie rozvodov ústredného vykurovania
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného vykurovania.

PLYNOINŠTALÁCIA

 • Vonkajšie (STL a NTL) plynovody
 • Vnútorné rozvody plynu
 • Prípojky k plynovým spotrebičom
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení.

AZBEST

 • Získanie povolenia pre danú stavbu z príslušných úradov
 • Odstraňovanie azbestu v interiéri
 • Odstraňovanie azbestu v exteriéri
 • Odborná demontáž, stabilizácia, preprava
 • Likvidácia, odvoz azbestu a meranie
 • Kompletná dokumentácia

ZVÁRANIE

 • Dodávka a realizácia zváračských prác z nerezu
 • Dodávka a realizácia zváračských prác z kovu

Technológie zvárania:

 • 111 zváranie obalenou elektródou
 • MMA131 zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne
 • MIG135 zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne
 • MAG136 zváranie plnenou drôtovou elektródou v aktívnom plyne141 zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne
 • TIG Zváranie termoplastov

KLAMPIARSKE PRÁCE

 • Balkónové zábradlia, schodiskové zábradlia
 • Výroba schodísk
 • Výroba vchodových brán a bránok – závesných, kolajových, samonosných, brány z ťahokovu, bezpečnostných mreží aj okrasných, kované brány – aj ich úprava (farbenie, zinkovanie – galvanické, žiarové), atipické doplnky pre exteriér a interiér, ploty
 • Obnova náterov a povrchová úprava na už existujúcich kovových konštrukciách

MURÁRSKE PRÁCE

 • Búracie práce
 • Murovanie z tehly obvodové, priečkové
 • Murovanie z tvárnic ytong
 • Ukladanie stropov železobetónových, keraminckých 
 • Omietky, stierky, maliarske práce 
 • Vyrovnávanie podláh 

SADROKARTONY

 • Sádrokartónové stropy
 • Sádrokartónové deliace priečky, steny , prestienky
 • Protipožiarne, akustické sadrokartóny
 • Montáž tepelnej izolácie priečok

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

 • Demontáž starého obkladu
 • Príprava podkladu, vyrovnanie stien a penetrácia
 • Obkladanie stien, obklad dlažby na podlahu
 • Špárovanie obkladov a finálna úprava obkladov