OBKLADAČSKÉ PRÁCE

  • Demontáž starého obkladu
  • Príprava podkladu, vyrovnanie stien a penetrácia
  • Obkladanie stien, obklad dlažby na podlahu
  • Špárovanie obkladov a finálna úprava obkladov

Galéria