PLYNOINŠTALÁCIA

  • Vonkajšie (STL a NTL) plynovody
  • Vnútorné rozvody plynu
  • Prípojky k plynovým spotrebičom
  • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení.

Galéria