AZBEST

  • Získanie povolenia pre danú stavbu z príslušných úradov
  • Odstraňovanie azbestu v interiéri
  • Odstraňovanie azbestu v exteriéri
  • Odborná demontáž, stabilizácia, preprava
  • Likvidácia, odvoz azbestu a meranie
  • Kompletná dokumentácia

Galéria