ZDRAVOTECHNIKA

  • Vonkajšie a vnútorne rozvody vody,
  • Vonkajšie a vnútorné rozvody kanalizácie,
  • Dodávka a montáž sanity,
  • Úpravne vody a filtrácie,
  • Ponorné čerpadlá,
  • Domáce vodárničky,
  • Hydranty,
  • Výmena vodomerov,
  • Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody.

Galéria