EMPIRIA Bratislava – Vajnorská 127

Pre klienta realizujeme rekonštrukciu podľa požiadaviek ( rekonštrukcia elektroinštalácie , rozvodov vody , dlažby a obklady , kazetové stropy , okná a dvere , strecha , omietky malby , vonkajšie plochy. )