BD – Námestie hraničiarov 35 , Bratislava

Na bytovom dome sa v I.Etape realizovala výmena stupacích rozvodov vody pre 121 b.j. a stavebné práce do pôvodného stavu po rekonštrucí .