BD – Kpt. Nálepku 51, Nová Dubnica

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupacích rozvodov vody , kanalizácie a plynu. V 1.PP sme realizovali výmenu ležatých rozvodov vody a plynu.