Dom Seniorov – Pri krížy , BA-Dúbravka

V dome seniorov sme realizovali kompletnú výmenu stupacích rozvodov vody , kanaliácie a vzduchotechnických potrubí vrátane ventilácie. Ležaté rozvody SV,TUV,C , novú pripojku vody . V rámci ústredného vykurovania sme realizovali výmenu termoregulačných hlavíc vo všetkých bytových jednotkách a uzatváracie a vypúštacie ventily , regulačné ventily na stupacích rozvodoch vykurovania.