Vonkajšie rozvody UK Komenského PRIFUK-MATFYZ

V Projekte sme realizovali kompletnú výmenu vonkajších rozvodov vodovodných potrubí až po nové pripojenia do pavilónov s vodomernými zostavami . Taktiež rozvody požiarnych vonkajších hydrantov a novej pripojovacej šachty pre univerzitný park.