BVS – Železničnná

Pre Bratislavnské vodárenské služby sme realizovali kompletnú rekonštrukciu objektu ktorý pozostáva z 9 ks garáží a dvoch administratívnych častí. Objekt bol rekonštruovaný : kompletné búracie práce na stenách a podlahách , demontáž starých brán, okien a dverí , vybúranie betónových podláh v garážach , nasledovala výmena kanalizácí , realizovali sme pancierové podlahy pre nákladné autá. Omietanie stien a stropov vápenno cementových. Inštalácia rozvodov vykurovania vody a elektrických vedení. Výmena nového strešného plášťa taktiež výmena garážových brán , okien a dverí. Montáž rozvodov vzduchotechniky a chladenia. Maliarske práce, obkladačské práce. Inštalácia novej sanity a vykurovacieho systému. Následne dodávka a montáž nábytku.