L.Novomestkého 2667/4 – Trenčín

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupacích rozvodov vody a kanalizácie a ležatých rozvodov v 1.PP.