BD – Pod Hájom 1082 , Dubnica nad Váhom

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupacích rozvodov vody , plynu a kanalizácie a výmenu ležatých rozvodov v 1.PP.