BD – Gagarinova 1215, Holíč

Na BD sme realizovali výmenu stupacích rozvovod vody , plynu a kanalizácie . Výmenu ležatých rozvodov plynu a studenej vody. Realizovali sme aj novú prípojku vody a vonkajšej kanalizácie a odvod daždovej vody okolo bytového domu.