Ďurgalova 12 , Bratislava

Na bytovom dome sme realizovali : výmenu stupacích rozvodov vody, kanalizácie plynu a rozvodov kúrenia stupacích aj bytových rozvodov a ležaté rozvody.