Panenská 1, Bratislava

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Otvorenie otvorov v stenách, demontáž starých rovodov následná výmena nových rozvodov SV,TUV a kanalizácie. Inštalácia protipožiarnych prestupov, zatvorenie otvorov do pôvodného stavu.