Nábrežná 994 , Považská Bystrica

V bytovom dome sme realizovali výmenu stupačiek. Demontáž starých rozvodov plynu ,rozvody studenej a teplej vody a kanalizácie a montáž nových potrubí. Postupovali sme podľa projektovej dokumentácie. Vykonali sme  tlakové skúšky a revízie rozvodov.