BD – Cementárska 161 , Ladce

Na bytovom dome sa realizovala výmena stupacích rozvodov vody a kanalizácie. Stavebné práce , požiarne prestupy , uzemnenie .