BD – Bzovická 30,32 – Bratislava

Rekonštrukcia stupacích a ležatých rozvodov vody kanalizácie a plynu na BD . Stavebné práce po vybúraní do pôvodného stavu , požiarne prestupy medzi podlažiami , uzemnenie.