Základná Škola Stupava

K projektu ZŠ stupava bola požiadavka na výmenu ležatej kanalizácie v objekte na 1.PP a následne prípojka k verejnej kanalizáci.

Základná škola Stupava
K projektu ZŠ stupava bola požiadavka na výmenu ležatej kanalizácie v objekte na 1.PP a následne prípojka k verejnej kanalizáci.