Univerzita Komenského – Internát MLYNY

Na projektre UK Komenského internát Mlyny sme realizovali výmenu rozvodov vody, kanalizácie,vykurovania a vzduchotechniky v sociálnych zariadeniach a následnú kompletáž zariadovacích predmetov.