Mikoviniho 5-7, Bratislava výmena stupačiek a ležatého rozvodu