BD Medveďovej 21 – BA Petržalka

BD – Medveďovej 21 sme realizovali výmenu stupacích rozvod a ležatých rozvodv vody a kanalizácie z materálu Rehau. Spolu pre 260 bytov. Taktiež sme realizovali inštaláciu protipožiarnych prestupov medzi jednotlivými podlažiami a otvorenie stien pre demontáž starých rovodov a následné opravenie do pôvodného stavu.