Anenská 1 , Bratislava

Na tomto projekte sme realizovali výmenu rozvodov studenej vody , TUV , kanalizácie a plynoinštáciu. Išlo o otvorenie stien pre sprístunenie do stupačiek a následná demontáž starých rozvodov. Montáž nových rozvodov vody a kanalizácie. Plynové potrubie bolo kompletne vymenené vrátane nových plynomerov . Realizovali sme tu tiež sádrokartonárske práce podľa požiadaviek zákazníka. Rovody plynu , SV, TUV a kanalizácie boli realizované podľa projektovej dokumentácie a podľa noriem. Boli vykonané tlakové skúšky potrubí, následne sme zabezpečili revízie.