Výmena bytových rozvodov | Zdravotechnika | Voda | Kúrenie | Plyn | Azbest – interiér, exteriér | Zváranie
Murárske a stavebné práce | Elektroinštalácie | Rekonštrukcie a obnova | Hydraulické vyregulovanie
Vzduchotechnika a klimatizácie | Búracie práce
ZDRAVOTECHNIKA
 • Vonkajšie a vnútorne rozvody vody,
 • Vonkajšie a vnútorné rozvody kanalizácie,
 • Dodávka a montáž sanity,
 • Úpravne vody a filtrácie,
 • Ponorné čerpadlá,
 • Domáce vodárničky,
 • Hydranty,
 • Výmena vodomerov,
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody.
PLYNOINŠTALÁCIA
 • Vonkajšie (STL a NTL) plynovody,
 • Vnútorné rozvody plynu,
 • Prípojky k plynovým spotrebičom,
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení.
 • ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
 • Výstavba kotolní,
 • Montáž kotlov,
 • Montáž solárnych systémov,
 • Montáž tepelných čerpadiel,
 • Ohrievače vody,
 • Radiátorové kúrenie,
 • Podlahové kúrenie,
 • Stenové kúrenie,
 • Izolovanie rozvodov ústredného vykurovania,
 • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného vykurovania.
 • AZBEST
 • Získanie povolenia pre danú stavbu z príslušných úradov
 • Odstraňovanie azbestu v interiéri
 • Odstraňovanie azbestu v exteriéri
 • Odborná demontáž, stabilizácia, preprava,
 • Likvidácia, odvoz azbestu a meranie
 • Kompletná dokumentácia
 • ZVÁRANIE
 • Dodávka a realizácia zváračských prác z nerezu
 • Dodávka a realizácia zváračských prác z kovu

  Technológie zvárania:
 • 111 zváranie obalenou elektródou MMA
 • 131 zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne MIG
 • 135 zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne MAG
 • 136 zváranie plnenou drôtovou elektródou v aktívnom plyne
 • 141 zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne
 • TIG Zváranie termoplastov
  • Klampiarske práce:
  • Balkónové zábradlia, schodiskové zábradlia
  • Výroba schodísk
  • Výroba vchodových brán a bránok – závesných, kolajových, samonosných, brány z ťahokovu, bezpečnostných mreží aj okrasných, kované brány – aj ich úprava (farbenie, zinkovanie – galvanické, žiarové), atipické doplnky pre exteriér a interiér, ploty
  • Obnova náterov a povrchová úprava na už existujúcich kovových konštrukciách

  Thermklima s.r.o | vyrobené v štúdiu Printea